O nas / Redakcja / Profil użytkownika / SEP / IMF / Fundacja dla AGH / 4:11 / Wtorek 28 Czerwiec
News
Wyszukaj
Kategorie:

Złoto
Z przymrużeniem oka!
Z prasy
Z dziejów GÓRNICTWA
Wypadek w kopalni
Wydarzenie
Wody mineralne i lecznicze
Wentylacja Koplań
Wentylacja Kopalń
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
Węgiel
Targi
Surowce skalne
Surowce mineralne
Surowce chemiczne
Stal
Srebro
Sport
Sól kamienna
Siarka
Rudy żelaza
Ropa Naftowa
Rekultywacja
Publikacje Naukowe
Prywatyzacja
Polityka
Platyna
Paliwa
Ochrona Środowiska
O nas
Nowe Technologie
Nikiel
Nauka
Nasz komentarz
Nasz komentarz
Miedź
Liderzy światowej produkcji
Konferencje
Koks
Internet
Hutnictwo
Historia i tradycje górnictwa
Historia Górnictwa
Gospodarka
Górnicze rozmaitości
Górnictwo na wesoło
Górnictwo i polityka
Górnictwo
Giełdy Światowe
Giełda
Gaz Ziemny
Energetyka
Ekologia
Cynk
Ciekawi ludzie
Budownictwo podziemne
Bezpieczeństwo
Ameryka Południowa
Aluminium
Alternatywne źródła energii

Prestiżowy tytuł „Bezpieczny Oddział” przyznany
2010-11-23 10:26:00

W poniedziałek, 22 bm., zakończyła pracę Kapituła Konkursu „Bezpieczny Oddział”, który jest organizowany po raz pierwszy przez działającą przy Wyższym Urzędzie Górniczym Fundację „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”. Po długiej dyskusji wytypowano pięciu laureatów czyli oddziałów wydobywczych kopalń węgla, rud miedzi i gazu ziemnego - poinformowała Jolanta Talarczyk, rzecznik prasowy prezesa WUG.

- Niektóre oddziały są nieliczne, a inne maja blisko 100 osobową załogę. Trudno w matematyczny sposób wymierzyć i porównać efekty ich pracy. Braliśmy pod uwagę liczbę wypadków, warunki w jakich pracują oraz wyniki przeprowadzanych kontroli. Oddziały wydobywcze, które w naszym przekonaniu zasługują na wyróżnienie nie miały w mijającym roku żadnych kar i co najistotniejsze kończą kolejny rok bez śmiertelnych lub ciężkich wypadków przy pracy, a liczba lekkich urazów jest malejąca. Uhonorowane zostaną równorzędnymi statuetkami – podkreśla doc. dr hab. inż. Krzysztof Cybulski, prezes Zarządu Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”.

W ocenie dziesięcioosobowej Kapituły - która pracowała pod przewodnictwem Józefa Koczwary, dyrektora Departamentu Energomechanicznego WUG, na prestiżowy tytuł „Bezpieczny Oddział” zasłużyły pracownicy następujących oddziałów wydobywczych:

- G-1 z KWK „Bobrek- Centrum” (KW SA);
- G-3 z KWK „Krupiński” (JSW SA);
- G- 61 z O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” (KGHM Polska Miedź SA);
- Kopalni Gazu Ziemnego „Tarnów II” (PGNiG SA);
- G-1 wydobywający węgiel techniką strugową w LW „Bogdanka”.

Kierownikom wyróżnionych oddziałów wydobywczych dyplomy uznania i honorowe statuetki zostaną wręczone podczas uroczystości barbórkowej WUG, która odbędzie się 3 grudnia br. Konkurs na bezpiecznie pracujący oddział został zorganizowany z inicjatywy prezesa WUG – dr inż. Piotra Litwy.

- Staramy się poprawić społeczny wizerunek szeroko rozumianego górnictwa. Jest to przecież branża nie tylko ciężkiej i niebezpiecznej pracy, ale także nowoczesności i zmagania się z zagrożeniami niespotykanymi w innych sektorach gospodarki. We współczesnym górnictwie sprzymierzeńcami człowieka są niezawodne maszyny i urządzenia, bezpieczne systemy zarządzania i rozwiązania. Chcemy to pokazywać i promować, a także motywować coraz to szersze grupy zawodowe do współzawodnictwa w trosce o własne bezpieczeństwo podczas pracy. Nigdy nie zgodzimy się na prymat wyników ekonomicznych nad zdrowiem i życiem górników. Dlatego zależy nam na docenianiu wysiłku szeregowych pracowników - wyjaśnia cel konkursu Piotr Liwa.

Doroczny Konkurs „Bezpieczna Kopalnia”, organizowany przez Szkołę Eksploatacji Podziemnej, nagradza menedżerów i dyrektorów. W tym roku po raz pierwszy Fundacja „Bezpieczne Górnictwo im prof. Wacława Cybulskiego” zaczęła wyróżniać „Dzielnych Górników” za wzorowe zachowanie w ekstremalnie trudnych sytuacjach (trzy razy przyznano już takie wyróżnienia, którymi uhonorowano dotychczas 18 osób). Statuetki dla „Bezpiecznych Oddziałów” są kontynuacją idei promowania bezpieczeństwa na każdym stanowisku pracy w górnictwie.

- Musimy znaleźć jakieś przełomowe, spektakularne rozwiązanie, żeby poprawić wskaźniki bezpieczeństwa i wykluczyć ryzykowne zachowania z praktyki górniczej – podkreśla prezes WUG.
 

Źródło: NETTG.PL
Dodaj do: Bookmark and Share
Komentarze internautów:

Brak komentarzy
Teberia poleca