O nas / Redakcja / Profil użytkownika / SEP / IMF / Fundacja dla AGH / 6:09 / Wtorek 28 Czerwiec
News
Wyszukaj
Kategorie:

Złoto
Z przymrużeniem oka!
Z prasy
Z dziejów GÓRNICTWA
Wypadek w kopalni
Wydarzenie
Wody mineralne i lecznicze
Wentylacja Koplań
Wentylacja Kopalń
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
Węgiel
Targi
Surowce skalne
Surowce mineralne
Surowce chemiczne
Stal
Srebro
Sport
Sól kamienna
Siarka
Rudy żelaza
Ropa Naftowa
Rekultywacja
Publikacje Naukowe
Prywatyzacja
Polityka
Platyna
Paliwa
Ochrona Środowiska
O nas
Nowe Technologie
Nikiel
Nauka
Nasz komentarz
Nasz komentarz
Miedź
Liderzy światowej produkcji
Konferencje
Koks
Internet
Hutnictwo
Historia i tradycje górnictwa
Historia Górnictwa
Gospodarka
Górnicze rozmaitości
Górnictwo na wesoło
Górnictwo i polityka
Górnictwo
Giełdy Światowe
Giełda
Gaz Ziemny
Energetyka
Ekologia
Cynk
Ciekawi ludzie
Budownictwo podziemne
Bezpieczeństwo
Ameryka Południowa
Aluminium
Alternatywne źródła energii

Ambitne plany Grupy JSW
2010-11-23 10:27:00

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej przyjął "Plan Rozwoju Grupy Kapitałowej JSW SA na lata 2010-2020" – dowiedział się portal nettg.pl z informacji przekazanych przez spółkę. Plan uzyskał już pozytywną akceptację Rady Nadzorczej. Obejmuje on trzy zasadnicze zagadnienia - Strategię Rozwoju Grupy JSW na lata 2010-2020, model biznesowy Grupy JSW oraz Politykę Finansowania Grupy JSW.

Plan Rozwoju Grupy Kapitałowej JSW określa m.in. wizję i misję firmy a także cele strategiczne. Strategia przewiduje, że działalność Grupy JSW będzie skoncentrowana na działalności głównej, czyli wydobyciu i sprzedaży węgla a także produkcji i sprzedaży koksu. Energetyka, transport, remonty oraz laboratoria będą stanowiły działalność wspierającą.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że Grupa JSW potrzebuje stabilnego zewnętrznego źródła finansowania pochodzącego m.in. z IPO. Szacuje się, że z emisji akcji Jastrzębska Spółka Węglowa może pozyskać około 3,5 mld zł. Pozyskanie tych środków zapewni Grupie możliwość nieprzerwanej realizacji planów inwestycyjnych bez względu na potencjalne wahania koniunkturalne.

Zarząd spółki zadeklarował, że upublicznienie akcji i wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie prowadzone będą przy czterech głównych założeniach. Pierwsze z nich zakłada, że Skarb Państwa zachowa kontrolę nad JSW. Drugie odnosi się do procesu upublicznienia akcji spółki mającego pozwolić na pozyskanie kapitału niezbędnego na realizację strategicznych przedsięwzięć w Grupie Kapitałowej JSW, które będą m.in. gwarancją utrzymania stabilnych i bezpiecznych miejsc pracy.Kolejne dotyczy nieodpłatnego przekazania pakietu akcji uprawnionym pracowników. Ostatnie z założeń mówi, że wszyscy pracownicy zostaną objęci przygotowanym pakietem prywatyzacyjnym.

Warto przypomnieć, że "Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015" przyjęta przez Radę Ministrów 31 lipca 2007 r. oraz późniejsza "Korekta programu rządowego Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015" przyjęta przez Radę Ministrów 24 sierpnia 2009 r. przewiduje możliwość upublicznienia JSW SA. Co więcej, strategia została zaakceptowana przez stronę społeczną. 

- Dzięki wejściu na GPW pracownicy, stanowiący przecież najważniejsze ogniwo w realizacji dotychczasowej i przyszłej strategii działalności Grupy Kapitałowej JSW SA uzyskają gwarancję pewnych i stabilnych miejsc pracy a dzięki nieodpłatnie przekazanym akcjom staną się współwłaścicielami firmy - mówi Jarosław Zagórowski, prezes JSW. 
 

Źródło: NETTG.PL
Dodaj do: Bookmark and Share
Komentarze internautów:

Brak komentarzy
Teberia poleca