O nas / Redakcja / Profil użytkownika / SEP / IMF / Fundacja dla AGH / 6:05 / Wtorek 28 Czerwiec
News
Wyszukaj
Kategorie:

Złoto
Z przymrużeniem oka!
Z prasy
Z dziejów GÓRNICTWA
Wypadek w kopalni
Wydarzenie
Wody mineralne i lecznicze
Wentylacja Koplań
Wentylacja Kopalń
Węgiel kamienny
Węgiel brunatny
Węgiel
Targi
Surowce skalne
Surowce mineralne
Surowce chemiczne
Stal
Srebro
Sport
Sól kamienna
Siarka
Rudy żelaza
Ropa Naftowa
Rekultywacja
Publikacje Naukowe
Prywatyzacja
Polityka
Platyna
Paliwa
Ochrona Środowiska
O nas
Nowe Technologie
Nikiel
Nauka
Nasz komentarz
Nasz komentarz
Miedź
Liderzy światowej produkcji
Konferencje
Koks
Internet
Hutnictwo
Historia i tradycje górnictwa
Historia Górnictwa
Gospodarka
Górnicze rozmaitości
Górnictwo na wesoło
Górnictwo i polityka
Górnictwo
Giełdy Światowe
Giełda
Gaz Ziemny
Energetyka
Ekologia
Cynk
Ciekawi ludzie
Budownictwo podziemne
Bezpieczeństwo
Ameryka Południowa
Aluminium
Alternatywne źródła energii

JSW: ponad pół miliarda złotych na bezpieczeństwo w 2011 roku
2011-01-17 10:12:00

W 2011 roku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej nakłady na bezpieczeństwo mają wynieść ponad 538 mln złotych.

To o 28,5 mln więcej niż w roku minionym. Będą one stanowiły niemal jedenaście procent (10,8 proc.) kosztów ogólnych przedsiębiorstwa. 

W przeliczeniu na jednego zatrudnionego oznacza to nakłady w wysokości około 23,7 tys. złotych rocznie, a w przeliczeniu na jedną tonę wydobytego węgla - 39,2 złotych.

Najwięcej pieniędzy pochłania zwalczanie zagrożenia metanowego, na które JSW przeznaczyła w tym roku ponad 128,5 mln złotych.

Obejmuje ono zarówno badania metanonośności pokładów, badania skał na iskrzenie zapalające metan, jak i wyposażenie załogi w sprzęt pomiarowy do określenia stanu zagrożenia gazowego, budowę i utrzymanie sieci rurociągów metanowych oraz utrzymanie centrali metanometrycznej i zakupy czujników.

Ponad 110 mln złotych spółka wyda w 2011 roku na profilaktykę pożarową i budowę tam izolacyjnych.

W ramach profilaktyki w zakresie zagrożenia wybuchem pyłu węglowego budowane są między innymi zapory przeciwwybuchowe, kupowany jest pył do opylania wyrobisk i środki do zraszania oraz sprzęt do pomiarów zapylenia, co pochłonie około 40 mln złotych.

Kolejne 46 milionów złotych JSW przeznacza w tym roku na działania skoncentrowane na zwalczaniu zagrożenia klimatycznego, które polegają między innymi na budowie tam wentylacyjnych oraz zakupie i remontach urządzeń chłodniczych.

Kopalnie JSW ponoszą również nakłady na profilaktykę związaną z zagrożeniem zawałami - 32,5 mln, tąpaniami i zagrożeniem wodnym.

Oprócz tego przeznaczają ponad 42 miliony złotych rocznie na odzież ochronną i obuwie robocze, specjalną odzież i obuwie oraz sprzęt ochrony osobistej, który zabezpiecza górników przed uciążliwymi warunkami pracy i chorobami zawodowymi.

Źródło: Wirtualny Nowy Przemysł
Dodaj do: Bookmark and Share
Komentarze internautów:

Brak komentarzy
Teberia poleca