O nas / Redakcja / Profil użytkownika / SEP / IMF / Fundacja dla AGH / 5:17 / Wtorek 28 Czerwiec
News
Wyszukaj
Kategorie:

XLV Sesja Studenckich Kół Nauk
Wydarzenia
Wiadomości
Wentylacja Kopalń
Węgiel Brunatny
Tąpania
Technologie
Technologie
Surowce mineralne
Publikacje Naukowe
Publikacje Naukowe
Programy unijne
Ochrona Środowiska
Metan
Ludzie
Konferencje
Konferencje
Instytuty Naukowe
Informatyka
Górnictwo podziemne
Górnictwo odkrywkowe
Geomechanika
Energetyka
Energetyka
Elektrotechnika przemysłowa
Eksploat w warunkach zagrożeń
Ekonomia
Ekologia
Edukacja
Edukacja
Ciekawi ludzie
Centra Transferu Technologii

Bilansowanie paliw i wyrobów węglowych. Inwentaryzacja, pomiary, ewidencja
2012-05-29 21:43:00


 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wymogami prawa, zarówno przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną lub ciepło, jak również podmioty zajmujące się dystrybucją węgla kamiennego, podlegają szczegółowej  kontroli w zakresie ewidencjonowania, utrzymywania zapasów, magazynowania i inwentaryzacji zasobów paliw. Nadzór nad gospodarowaniem paliwami sprawuje Urząd Regulacji Energetyki oraz Najwyższa Izba Kontroli.

Nie od dziś wiadomo, iż przepisy prawne określające prawidłowe bilansowanie zasobów są nieprecyzyjne, przestarzałe bądź w pewnej materii - nie istnieją (np. normy ubytków naturalnych). Tym samym, "spędzają one sen z powiek" osobom nadzorującym politykę paliwową  w przedsiębiorstwach, bowiem gdzie nie ma przepisów pozostaje szerokie pole do interpretacji. Nasuwa się jednak pytanie, która interpretacja jest właściwa? Dla wszystkich podmiotów sektora energetycznego, wartość zakupionego węgla stanowi jedną z najpoważniejszych pozycji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z tego powodu prawidłowe gospodarowanie paliwami, stanowi jedno z najważniejszych zadań kadry zarządzającej. Skuteczność tych działań przekłada się bowiem bezpośrednio zarówno na rentowność przedsiębiorstwa, jak i na koszty energii elektrycznej/cieplnej ponoszone przez odbiorców. Tam, gdzie wchodzą w grę ogromne pieniądze, kontrole organów nadzorczych są wyjątkowo szczegółowe a kary za nierzetelność i nieprawidłowości - bardzo dotkliwe. Cała branża energetyczna zmaga się więc z nie lada problemem.

W związku z wieloma niejasnościami, oraz wątpliwościami interpretacyjnymi w otoczeniu regulacyjnym prezentujemy Państwu wyjątkowe warsztaty "Bilansowanie paliw i wyrobów węglowych. Inwentaryzacja, pomiary, ewidencja", które odbędą się w dniu 13 czerwca 2012 roku w Warszawie. Podczas wydarzenia, dowiedzą się Państwo w jaki sposób prawidłowo gospodarować  zasobami paliw w przedsiębiorstwie. Jak powinna wyglądać tzw. "Instrukcja inwentaryzacyjna", oraz jak zarządzać ryzykiem rozbieżności w ewidencjach i na składowiskach by ustrzec się przed karą.

Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów:

 • Obowiązujące regulacje prawne dotyczące składowania, zapasów oraz inwentaryzacji - braki w otoczeniu regulacyjnym
 • Nadzorcza rola NIK i URE
 • Specyfika kontroli procesu inwentaryzacji i magazynowania zasobów węgla kamiennego w przedsiębiorstwach
 • Obowiązujące sankcje oraz kary za nieprawidłowości w bilansie
 • Zakładowe Instrukcje Inwentaryzacji – co powinny zawierać?
 • Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie zasad rozliczania ubytków paliw (kontekst nowego podatku akcyzowego)
 • Pomiary paliw oraz interpretacja ich wyników – analiza różnic w łańcuchu dostaw, składowania, zużycia
 • Rozliczanie braków w inwentaryzacji
 • Normy ubytków naturalnych
 • Normy braków niezawinionych
 • Zabezpieczenie jakości paliw
 • Specyfika ubytków poszczególnych paliw- jak zarządzać stratami?
 • Obliczanie wielkość poszczególnych norm dla produkcji, przyjęcia, wydania i magazynowania w odniesieniu do zewidencjonowanych wielkości produkowanych, przyjętych, wydanych i magazynowanych wyrobów,
 • Straty pozorne a straty rzeczywiste (System rozliczeń "temperaturowych" eliminujący ewentualne braki)
 • Stan ewidencyjny wyrobów a stan rzeczywisty (proces inwentaryzacji paliw na zbiornikach oraz składowiskach) na koniec roku kalendarzowego
 • Inwentaryzacja na składowisk


Warsztaty skierowane są do:
Przedstawicieli przedsiębiorstw wydobywających, obracających lub wykorzystujących węgiel w procesach produkcyjnych tj.:

 • spółek węglowych
 • kopalni węgla
 • elektrowni
 • elektrociepłowni
 • ciepłowni
 • przemysłowych odbiorców energii

jak również:

 • firmy geodezyjne sporządzające pomiary przy inwentaryzacji węgla
 • audytorów oraz firmy doradcze i inżynieryjne
 • dostawców technologii

Więcej informacji na:
http://cbepolska.pl/bilansowanie-paliw-i-wyrobow-weglowych.html

Źródło: brak źródła
Dodaj do: Bookmark and Share
Komentarze internautów:

Brak komentarzy
Teberia poleca