O nas / Redakcja / Profil użytkownika / SEP / IMF / Fundacja dla AGH / 4:06 / Wtorek 28 Czerwiec
News
Wyszukaj
Kategorie:

XLV Sesja Studenckich Kół Nauk
Wydarzenia
Wiadomości
Wentylacja Kopalń
Węgiel Brunatny
Tąpania
Technologie
Technologie
Surowce mineralne
Publikacje Naukowe
Publikacje Naukowe
Programy unijne
Ochrona Środowiska
Metan
Ludzie
Konferencje
Konferencje
Instytuty Naukowe
Informatyka
Górnictwo podziemne
Górnictwo odkrywkowe
Geomechanika
Energetyka
Energetyka
Elektrotechnika przemysłowa
Eksploat w warunkach zagrożeń
Ekonomia
Ekologia
Edukacja
Edukacja
Ciekawi ludzie
Centra Transferu Technologii

Warsztaty: Utrzymywanie zapasów paliw w energetyce
2012-08-02 10:18:00

 

   W imieniu Organizatora – Zespołu CBE Polska, zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach „Utrzymywanie zapasów paliw w energetyce. Tryby kontroli NIK i URE - sankcje i kary”, które odbędą się 30 sierpnia 2012 roku w Katowicach. Wydarzenie jest bezpośrednią kontynuacją dwóch warsztatów, które Zespół CBE Polska zorganizował w czerwcu: „Bilansowanie paliw i wyrobów węglowych” oraz „Gospodarka paliwem biomasowym”. Spotkania te zgromadziły łącznie blisko 200 przedstawicieli przedsiębiorstw szeroko pojętego sektora energetycznego. Więcej informacji na temat wspomnianych wydarzeń znaleźć można pod adresem:
 

http://cbepolska.pl/bilansowanie-paliw-i-wyrobow-weglowych.html

http://spalaniebiomasy.pl/pl/warsztaty-gospodarka-paliwem-biomasowym.html


  Warsztaty „Utrzymywanie zapasów paliw w energetyce składały się będą z czterech bloków tematycznych. Pierwszy poświęcony zostanie omówieniu kluczowych podstaw prawnych oraz wymogów względem utrzymywania zapasów paliw dla przedsiębiorstw. Drugi dotyczył będzie szczegółowej analizy procedur kontrolnych URE i NIK wraz z omówieniem konkretnych przykładów rozstrzygnięć podczas kontroli. Podczas trzeciej części warsztatów przedstawione zostaną instrukcje rozliczania wyrobów węglowych (procedury, dokumentacja) oraz metody postępowań odwoławczych do organów nadzorczych. Czwarty blok w całości poświęcony będzie rozstrzygnięciu najbardziej problematycznych kwestii przedsiębiorców. Eksperci będą odpowiadać na pytania wcześniej przygotowane przez uczestników warsztatów, jak również wyjaśniać wątpliwości interpretacyjne wynikające np. z nieścisłości lub braków w przepisach prawnych. Podczas warsztatów swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się między innymi Andrzej Sowiński, Wicedyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, NIK, Oskar Pawłowski, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Oskar Pawłowski i Wspólnicy, Sekretarz Rady Nadzorczej Grupy LOTOS oraz Władysław Maciejowski, Biegły Sądowy, Sąd Okręgowy w Poznaniu.


 

Najważniejsze zagadnienia wydarzenia:

 • stan prawny oraz uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne

  • wymagania dotyczące utrzymywania odpowiedniego poziomu zapasów paliw dla poszczególnych nośników energii

  • rozporządzenia, normy i wskaźniki

  • przepisy ustawy p.e. mające zastosowanie do problematyki zapasów obowiązkowych paliw na potrzeby elektroenergetyki i ciepłownictwa

  • przepisy o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych – zakres informacji żądanych w trakcie kontroli

  • tryby kontroli wytwórców energii elektrycznej i ciepła w zakresie utrzymywania zasobów paliw (NIK, Prokuratura, URE)

  • zapewnienie ciągłości dostaw

  • problemy z zaopatrzeniem

  • realizacja umów z dostawcami

  • parametry jakościowe oraz klauzule chroniące interesy zamawiającego

  • bilansowanie paliw, pomiary, pobieranie próbek, ewidencja

  • kontrola parametrów jakościowych zapasów poszczególnych paliw

  • eksploatacja składowisk

 • procedura naruszania zapasów

 • analiza niepewności

 • rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych, w tym braki niezawinione

 • prowadzenie prawidłowej dokumentacji i sprawozdawczości

 • kary - wysokości, rodzaje i podstawy sankcji

 • przykłady postępowań oraz wnioski pokontrolne


Warsztaty skierowane są do przedstawicieli przedsiębiorstw wydobywających, obracających lub wykorzystujących węgiel w procesach produkcyjnych:

 • elektrowni

 • elektrociepłowni

 • ciepłowni

 • przemysłowych odbiorców energii

 • spółek węglowych

 • kopalni węgla

 • firm geodezyjnych sporządzających pomiary przy inwentaryzacji węgla

 • deweloperów i firm budujących składowiska

 • audytorów oraz firm doradczych i inżynieryjnych

 • dostawców technologii 

Ze szczegółowymi informacjami na temat warsztatów można zapoznać się na stronie internetowej Organizatora:

http://cbepolska.pl/pl/warsztaty-utrzymywanie-zapasow-paliw-w-energetyce.html

 

Źródło: brak źródła
Dodaj do: Bookmark and Share
Komentarze internautów:

Brak komentarzy
Teberia poleca